Opowieść o naszym regionalnym lotnisku w Bydgoszczy łączy historię Polski z historią lotnictwa i kroniką polskich skrzydeł. Ten żywy, bo pisany ludzkimi losami, znakomicie zilustrowany barwny dokument pokazuje, że samoloty, ich pasażerowie i lotnicy byli w mieście nad Brdą od zawsze – od czasów, gdy komunikacja lotnicza z marzenia entuzjastów powoli przemieniała się w rzeczywistość.
Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jesteśmy dziś wdzięczni historii i bohaterom „skrzydlatej Bydgoszczy”. Dziękujemy zarówno tym, których nazwiska zapisały się w kronikach wielkimi literami, jak i wszystkim oddanym pracownikom bydgoskich instytucji i przedsiębiorstw otoczenia lotnictwa, którzy w minionym wieku wsparli podniebne ambicje miasta swoją wiedzą i zaangażowaniem.
Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy
Lotnictwo to jedna z tych dziedzin, gdzie tylko odważne patrzenie w przyszłość pozwala osiągnąć sukces. Dzisiaj, w setną rocznicę powstania naszego lotniska, najlepiej widać, jak istotna była wizja wszystkich zaangażowanych w jego rozwój osób. Bez ich determinacji i pasji nie moglibyśmy świętować tej okrągłej rocznicy w nowoczesnym Porcie Lotniczym, powstałym w miejscu polowego lotniska wojskowego.
Tomasz Moraczewski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz SA
Z dumą oddajemy w Państwa ręce publikację pokazującą, że Bydgoszcz to od wielu lat miasto ściśle związane z lotnictwem (…). Jestem przekonany, że publikacja ta przybliży Państwu wiele wydarzeń, nie tylko historycznych, ale również współczesnych, które mają duże znaczenie dla lotnictwa polskiego.
Leszek Walczak Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
Lotnisko w Bydgoszczy, któremu poświęcone jest to opracowanie, stanowi cząstkę historii polskiego lotnictwa. W dzieje lotniska z kolei wpisuje się historia Aeroklubu Bydgoskiego, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., szkolnictwa związanego z lotnictwem i wreszcie najnowsze dokonania Portu Lotniczego Bydgoszcz SA.
Ryszard Orłowski Członek Zarządu Bydgoskiego Klastra Lotniczego
Kolejne rozdziały tej książki przybliżają zapomniane wydarzenia z okresu pruskiego w latach 1916-1919, cywilną i wojskową działalność lotniczą w II Rzeczypospolitej, okres II wojny światowej na lotnisku bydgoskim, stacjonowanie jednostek lotnictwa wojskowego w Bydgoszczy po 1945 roku, działalność lotniczych Zakładów Remontowych, osiągnięcia Aeroklubu Bydgoskiego, lotnictwo komunikacyjne i sanitarne oraz sukcesy Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Nieocenioną wartość poznawczą mają fotografie, plany i dokumenty zamieszczone jako ilustracje stuletniej historii bydgoskiego lotnictwa. Wraz z sylwetkami tak wybitnych postaci, jak Franciszek Żwirko czy Jan Wróblewski, są znakami przeszłości, artefaktami, które mają wstrząsnąć świadomością i emocjami współczesnych bydgoszczan. Resztki dziedzictwa lotniczego często giną na naszych oczach. Książka ta oddaje hołd twórcom bydgoskiego lotnictwa. Dowodzi równocześnie, że Bydgoszcz jest nie tylko miastem nad rzekami, ale i na szlakach powietrznych.
Prof. zw. dr hab. Jacek Woźny
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyAutorzy: Arkadiusz Kaliński, Remigiusz Gadacz, Izabela Białczyk.
parametry techniczne: format B4, oprawa twarda uszlachetniona, 464 strony, 800 ilustracji.
Wydawnictwo Pejzaż 2016, Bydgoszcz
Do nabycia: Port Lotniczy (kasy), Centrum Informacji w Bydgoszczy


art.port lotniczy Bydgoszcz.