Katalog wystawy

W 2016 r. obchodzimy 1050. rocznicę historycznego chrztu Polski. Jubileusz stanowi szczególną okazję do realizacji wielu wydarzeń, które nawiązują do tego wyjątkowego aktu. Trudno nie docenić jego znaczenia, bowiem przez chrzest władającego naszymi ziemiami księcia Mieszka I Polska weszła do grona państw znajdujących się w orbicie nowego kręgu cywilizacyjnego — chrześcijaństwa. Ta religia wniosła do kraju władcy piastowskiego nie tylko nowy, uniwersalny język (i alfabet), ale również kamienną architekturę sakralną i monumentalne budownictwo pałacowe oraz towarzyszące im kanony stylowe i warsztatowe (obróbkę kamienia, sporządzanie zapraw, mozaik czy fresków). Wraz z chrześcijaństwem pojawiły się księgi liturgiczne i cała gama różnorodnych przedmiotów związanych z nowym kultem, liturgią i oznakami godności biskupiej. Zapoczątkowano również nową koncepcję świata oraz miejsca w nim Boga i człowieka. Procesowi temu towarzyszyła zmiana sposobu chowania zmarłych. (...)

Janusz Górecki (fragment z wstępu)

Wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach

Parametry techniczne: format A4,72 strony, oprawa miękka, uszlachetniona

Przygotowanie do druku, projekt: Wydawnictwo Pejzaż, 2015