Przedstawiony tekst publikacji poświęcony jest jednemu z najwybitniejszych polskich teoretyków i praktyków z zakresu nauk technicznych. Autor publikacji - dr Paweł Prusak - prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej - na podstawie materiałów źródłowych, dotychczasowych opracowań oraz wspomnień ludzi związanych z J. Czochralskim, przedstawił w sposób przystępny, a jednocześnie pogłębiony, tego najwyższej klasy uczonego - technika, inżyniera - praktyka, polskiego patriotę i miłośnika "małej ojczyzny" - Kcyni i Pałuk. W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem P. Prusaka o prof. Czochralskim "...był człowiekiem renesansu, posiadał szeroką wiedzę z zakresu chemii, krystalografii, metaloznawstwa, interesował się archeologią. Koneser sztuki, zwłaszcza malarstwa i rzeźby. Wrażliwy na piękno (...) w wierszach wyrażał uczucie przywiązania do rodzimej ziemi, a w poemacie "Requiem" ból po męczeńskiej śmierci z rąk hitlerowców - brata Kornela (...)". Dlatego trzeba cenić te osiągnięcia historyków oraz władz regionalnych i lokalnych, którzy o tego typu sprawach nie pozwalają zapomnieć, budząc - chociaż u niektórych - poczucie wspólnoty państwowej, narodowej i lokalnej. Publikacja dra P. Prusaka jest niezwykle potrzeba nie tylko jako element historii Kcyni i Pałuk, ale i jako cenny wkład do historii nauki i techniki, a także wielkich tragicznych losów Polaków w XX wieku.

prof. dr hab. Janusz Rulka (Fragment recenzji publikacji)

Autor: dr Paweł Prusak

Parametry techniczne: format A5 oprawa miękka, uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2013, Bydgoszcz.