Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 163.

Prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wydawnictwo Pejzaż 2012, Bydgoszcz.