„Pomóż mi! Bądź przy mnie! Nie opuszczaj mnie!”

Słowa te możemy usłyszeć w różnych miejscach na świecie i w różnych okolicznościach. Kryją one w sobie dramatyczne wołanie o pomoc. Choć dramatyczne, to jest w nich nadzieja, że wołanie to ktoś usłyszy i pospieszy z pomocą. Dobrze, jeżeli ktoś usłyszy je i zatrzyma się przy wołającym, pomoże i nie opuści – pozostanie.Jakże często wołanie o pomoc można usłyszeć z ust ludzi chorych, potrzebujących obok siebie serca, przyjaznej ciepłej dłoni, mądrości i oddechu drugiego człowieka. Wołanie o pomoc jednego i usłyszenie drugiego rodzi wielkie dzieło miłości i bliskości pomiędzy potrzebującym i obdarowującym go darem miłości.Refleksje te rodzą się szczególnie mocno, kiedy woła o pomoc człowiek ciężko chory i jego rodzina, która pomimo wielkiej miłości do chorego nie może sobie poradzić. Jest takie miejsce w Bydgoszczy, w którym można w tej trudnej sytuacji szukać pomocy i co więcej, ją się otrzyma. To Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19, które już od wielu lat niesie pomoc tym, którzy potrzebują pomocnej dłoni i serca.Powołanie w 1990 r. przez ks. Józefa Glempa – Prymasa Polski tego dzieła dobroci, świadczenie pomocy chorym, przyczyniło się do tego, że wołanie chorych o pomoc usłyszało wielu nieraz zabieganych ludzi i pociągnęło ich ku temu by nieść pomoc potrzebującym, z której tysiące chorych skorzystało.Aby to spojrzenie stało się bardziej wyraźne zrodziła się myśl zapisania i wydania tego krótkiego opracowania – informatora. Jest to w zamyśle autorów zarejestrowanie tego jak wygląda posługa chorym w Hospicjum, jakiej możemy oczekiwać pomocy od ludzi hospicjum, ale jednocześnie też ludzkim podziękowaniem ludziom, którzy przez wiele lat odpowiadają na wołanie chorych i ich rodzin pracą przy łóżku chorego, świadczeniem pomocy materialnej, czy wspomaganiem tego dzieła modlitwą.Niech ta publikacja wspomagana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatrzyma nas na chwilę nad tajemnicą ludzkiej miłości i radością, jaką jest świadomość, że w życiu można zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka i odpowiadać na wołanie:

„Pomóż mi! Bądź przy mnie! Nie opuszczaj mnie!” (z wstępu ks. Romuald Biniak)

Redakcja: Czesława Mieszkuć-Mieszkowska Parametry techniczne: format 17x23 cm

60 stron, oprawa miękka, uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2009, Bydgoszcz.