W roku 2013 definitywnie zakończyliśmy realizację dwóch projektów inwestycyjnych: Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego oraz Bydgoskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego II – zamknęliśmy sześć ostatnich kontraktów, związanych z odprowadzaniem ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej w mieście. (...)Gdy mowa o sukcesie – rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania naszej Ścieżki Edukacji Ekologicznej i uruchomionego w jej ramach Muzeum Wodociągów. To muzeum zlokalizowaliśmy w dwóch zabytkowych obiektach – w starej Hali Pomp w Lesie Gdańskim oraz w Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej. Odrestaurowaliśmy je i zmodernizowaliśmy, także z pomocą środków Unii Europejskiej.(...)W kategoriach sukcesu możemy też rozpatrywać nasze działania związane z wdrażaniem nowej „Strategii MWiK na lata 2013–2017”. Tu wprawdzie jesteśmy na początku drogi i o znaczących osiągnięciach jeszcze mówić nie można, ale warto podkreślić ogromne, niebywałe chyba dotąd,zaangażowanie dużej grupy pracowników wodociągów, w przygotowanie założeń tego przedsięwzięcia. (...) Jesteśmy zatem gotowi do tego, by z tym wyzwaniem się zmierzyć.

z wstępu – Stanisław Drzewiecki prezes zarządu/dyrektor naczelny

Parametry techniczne: format A4 44 strony, oprawa miekka uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2014