To już trzeci almanach, jaki przekazujemy czytelnikom z utworami literatów, którzy zaprezentowali swoją twórczość w naszej Kawiarni Literackiej.Pierwszy zatytułowany „Poeci na Wyżynach” ukazał się w 2009 roku dzięki życzliwości i dofinansowaniu Rady Osiedla „Wyżyny” w Bydgoszczy. Kolejny almanach, Ta podróż trwa… , został wydany w 2013 roku przy wsparciu finansowym Miasta Bydgoszczy w postaci stypendium dla dyrektorki „Modraczka”, pani Agnieszki Buzalskiej. Minęły dwa lata. Powstał kolejny zbiór wierszy i tekstów prozatorskich autorów, których gościliśmy w Kawiarni Literackiej. Dzięki stypendium Prezydenta dla dyrektorki „Modraczka”, może się ukazać almanach trzeci.(...)Tom „Literackie Ogrody” (spotkania z literaturą to prawdziwe ogrody sztuk i odbywają się przy ulicy Ogrody na bydgoskich Wyżynach) składa się z trzech części. W pierwszej z nich prezentujemy wiersze nagrodzone w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Laur Kawiarni Literackiej „Bydgoski Modraczek” w Bydgoszczy. Z kolei w drugiej części znajdą Państwo wybrane teksty tzw. „modraczkowe”, czyli obie te części, to plon naszego konkursu. Ostania część almanachu, trzecia, to utwory autorów, którzy zaprezentowali swoją twórczość na ostatnich, 25. spotkaniach w Kawiarni Literackiej, tj. od 13 czerwca 2013 roku do grudnia 2015 roku.

Parametry techniczne: format 115 x 200,oprawa twarda, uszlachetniona, str 72.

Wydawnictwo Pejzaż 2015, Bydgoszcz.