(...) Do rąk Czytelników trafia kolejna już książka dr. Mieczysława Boguszyńskiego. Autor jest osobą dobrze znaną w środowisku medycznym. Pisarstwo historyczne w dziedzinie dziejów opieki medycznej, które stało się jego pasją sprawiło, że zyskał uznanie bydgoskich historyków. Połączył w sobie zawodową znajomość spraw z umiejętnością opisu historycznego. Jest już autorem książek „Onkologia w Bydgoszczy”, „Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego”. Zamieszcza też swoje szkice na łamach biuletynu lekarskiego „Primum Non Nocere” i w „Kronice Bydgoskiej”. Jego nowa książka jest jednak opracowaniem szczególnym, pisanym con amore. Doktor M. Boguszyński jest bowiem rodowitym szubinianinem. Zawartość książki, wbrew tytułowi, daleko wykracza poza opis dziejów szpitala i jest raczej historią opieki medycznej w Szubinie. Autor, z zawodu, lekarz historię, traktuje jako hobby i pasję, dobrze poznał warsztat pracy historyka. Jego opracowanie posiada walor pracy popularnonaukowej. Rzetelna jest podstawa źródłowa. Nadzwyczajnym walorem książki są liczne ilustracje, zwłaszcza historyczne i współczesne fotografie. Autor przyzwyczaił już czytelników do barwnego i zrozumiałego języka, co ważne w przypadku stosowania terminologii lekarskiej. Często posługuje się cytatami, które uwypuklają przedstawianą treść i oddają klimat odległych lat.(...)

dr Marek Romaniuk

Autor: Miczysław Boguszyński

Parametry techniczne: format 21 x 27 cm, 224 strony

bogato ilustrowana oprawa twarda uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2014, Bydgoszcz.