Nasze Wydawnictwo otrzymało nagrodę za poziom edytorski w konkursie na Literacką Nagrodę Roku 2015 "Strzała Łuczniczki". Wyróżnienie zostało przyznane dla publikacji „Szubin. Spacer z historią w tle”, aut. Kamila Czechowska. Dziękujemy bardzo Jury (w składzie: prof. Anna Nasiłowska, prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec i dr hab. Dariusz Nowacki) za przyznane wyróżnienie.Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Autorki Pani Kamili Czechowskiej za dobrą współpracę i powierzenie nam do opracowania swojej książki.