Dnia 8 grudnia 2016 r. odbył się jubileusz 30-lecia pracy literackiej W. Barbary Jendrzejewskiej. Połączony z promocją poezji śpiewanej jej autorstwa, wydanych na 2 płytach CD, dzięki Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Projekt płyt i książeczek przygotowało nasze wydawnictwo. Rozmowę z Jubilatką poprowadziła Urszula Guźlecka.