„Polska historiografia może poszczycić się stosunkowo licznymi badaniami nad historią Kościoła katolickiego, a także nad dziejami zakonów i zgromadzeń działających w Polsce. Niemniej są jeszcze takie obszary badawcze, które ciągle wymagają nowych ustaleń i studiów. Jedną z zaniedbanych dotychczas sfer są dzieje bydgoskiego klasztoru Karmelitów. […] Na przeciw tym potrzebom wyszła bez wątpienia konferencja zorganizowana w październiku 2016 r. Dzisiaj otrzymujemy pięknie wydaną publikację, doskonale uzupełniającą wiedzę historyczną na temat nieistniejącego już przecież od 200 lat bydgoskiego ośrodka karmelitańskiego. Książka, wbrew zadeklarowanemu popularnonaukowemu charakterowi samej konferencji, spełnia bezspornie wymogi opracowania ściśle naukowego. […] Lektura rozdziałów daje wyjątkową satysfakcję czytelnikowi pozwalając przenosić saię w czasie, zaglądać do karmelitańskiego kościoła od fundamentów po wieżę, do klasztoru i znajdującego się z tyłu ogrodu, jednym słowem, pozwala widzieć oczyma wyobraźni ten kawałek dawnej Bydgoszczy, który przez ponad 400 lat gościł karmelitów. Książka pozwala również uświadomić sobie, że dziedzictwo karmelitów w naszym mieście jest żywe, trwa, o czym z pewnością świadczy obecność sióstr karmelitanek osiadłych w podbydgoskim Tryszczynie”.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

Autorzy: ks. Marcin Puziak, Wiesław Strzelecki O. Carm., Zbigniew Zyglewski, Piotr Franciszek Neumann OCD, Robert Grochowski,Janusz Kutta, Anna Siwiak, Wojciech Siwiak, Szymon Sułecki, Marek Romaniuk.


Parametry techniczne:

Oprawa twarda uszlachetniona, pełen kolor, format B5, 336 stron.

Projekt i przygotowanie do druku: Wydawnictwo Pejzaż 2017, Bydgoszcz

Publikacja do nabycia – w Wyższym Seminarium Duchwnym Diecezji Bydgoskiej.

Wydawca: WSDDB.