(...) Przygotowany przez Andrzeja Wieczorka słownik powstańców wielkopolskich z ziemi gołanieckiej jest znakomitym przykładem solidnego opracowania monografii w wymiarze lokalnym. Jest to efekt wieloletniej, niezwykle dociekliwej pracy autora. Wymagała ona umiejętności selekcji i analizy krytycznej materiałów, do których dotarł. Fakty, które wydawały się już pewne, autor ponownie weryfikował. Jego liczne kontakty z badaczami, pasjonatami historii lokalnej owocowały tym, że uzyskiwane informacje stawały się jeszcze bardziej wiarygodne. Była to więc żmudna i długotrwała praca.

O rzetelności ustaleń A. Wieczorka świadczą jego uwagi dotyczące błędnych inskrypcji na grobach powstańców, np. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Przykładem efektywnej dociekliwości autora jest pozyskanie zdjęcia jednego z pięciu powstańców pochowanych w Smogulcu – Nikodema Rymera

i wielu innych zdjęć oraz nowych dokumentów powstańców ziemi gołanieckiej i jej okolic. Należy zwrócić uwagę na niezwykle bogatą ikonografię słownika. Książka jest świetnie udokumentowana, w wielu przypadkach przedstawia materiały nie uwzględniane w poprzednich publikacjach autora.

W tym miejscu podkreślić należy, że „Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919 związanych z ziemią gołaniecką i jej okolicami” jest opracowaniem pełnym, czyli kompletnym od strony merytorycznej. Zawiera on nie tylko biogramy powstańców z Kompanii Gołanieckiej, ale wszystkich tych, którzy pochodzą z terenu gminy i walczyli poza jej granicami, bądź odwrotnie – pochodzili

z innych miejscowości, a późniejsze życie związali z ziemią gołaniecką. Imponująca liczba ponad 230 biogramów powstańców świadczy o ogromnym wysiłku mieszkańców ziemi gołanieckiej w zmaganiach o granice Drugiej Rzeczypospolitej. Przedstawione losy powstańców znacząco wzbogacają historię gminy, pozytywnie wpływają na kształtowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.

Fragment z przedmowy

prof. dr hab. Janusz Karwat


Autor: Andrzej Wieczorek

Parametry techniczne:

format B5 cm, 496 stron bogato ilustrowana

oprawa twarda uszlachetniona, obwoluta

Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2017