Książka przedstawia dzieje Radzimia położonego nad Wartą w odległości około 25 km od centrum Poznania w kierunku północnym. Grodzisko na Ostrowie Radzimskim (gm. Murowana Goślina)i ślady zabudowy mieszkalno-gospodarczej po dawnej wsi na lewym brzegu Warty (gm. Oborniki) to dziś jedyne widoczne w terenie świadectwa dawnej świetności Radzimia. Miejsce to do tej pory nie było przedmiotem szerzej zakrojonych badań. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne prace prowadzone (od 2002 roku) przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które od 2006 roku jest kustoszem tego miejsca, sprawiły, że zaczęto w znaczący sposób uzupełniać wiedzę na temat dziejów Radzimia.

W efekcie przeprowadzonych wieloaspektowych badań, których wyniki zamieszczamy w niniejszej książce, uzyskano wiarygodny obraz historii Radzimia i przemian osadniczych na otaczających go terenach – szczególnie w średniowieczu. Dzięki temu można było ukazać miejsce i znaczenie tego grodu, późniejszej kasztelanii i wreszcie wsi, m.in. w obrębie oddziaływania grodu i miasta Poznania oraz leżącego na północ od Radzimia terytorium Pałuk z bardzo ważnymi ośrodkami osadniczymi, w tym monastycznymi (m.in. w Łeknie, Wągrowcu, Gołańczy itp.).Podkreślić należy, że są to pierwsze tak wielostronne badania tego miejsca, które w dynamiczny sposób ukazują obraz owej zaginionej, zapomnianej przestrzeni i jej miejsca w historii Wielkopolski.

- 21 autorów

- 15 instytucji naukowych

- szerokie konsultacje badań

- 218 rycin

- 28 tablic

- 43 tabele

- unikatowe zdjęcia archiwalne

- 520 stron

Z recenzji wydawniczych:

…z uwagi na kompleksowość i interdyscyplinarność ujęcia tematu, a ponadto treści merytoryczne praca jest bardzo istotna dla studiów nad osadnictwem tej części Niżu Polskiego. […] praca stanowić będzie trwały wkład w studia nad osadnictwem Wielkopolski w czasach historycznych. Jej wieloaspektowość i zastosowana metoda opracowania sprawi, że znajdzie się ona w polu zainteresowania nie tylko archeologów i historyków, ale również przedstawicieli innych dyscyplin badawczych...

prof. zw. dr hab. Wojciech Chudziak

(Instytut Archeologii, UMK w Toruniu)

Praca w bardzo wyczerpujący sposób omawia zagadnienia związane z dziejami grodu i kasztelanii w Radzimiu. Szeroko uwzględniono materiał archeologiczny, a także opis topograficznych, przyrodniczych właściwości okolicy. Na uwagę zasługuje bogata i staranna szata graficzna...

prof. zw. dr hab. Zbyszko Górczak

(Instytut Historii, UAM w Poznaniu)


redakcja: Andrzej Kowalczyk, Michał Skoczyński, Andrzej M. Wyrwa

parametry techniczne: format A4 oprawa twarda, 520 stron.

wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach

projekt i przygotowanie do druku: Wydawnictwo Pejzaż,2017