Monografia poświęcona drodze wodnej na odcinku od Kanału Bydgoskiego w Polsce do Kanału Finow w Niemczech jest obszerną i wartościową publikacją dotyczącą dziedzictwa hydrotechnicznego w Europie Środkowej. Praca ma charakter albumowy, jednak przedstawia wiele informacji historycznych, wspartych wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu. Wysoki poziom merytoryczny zapewnia opieka wydawnicza ze strony Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, natomiast gwarancją jakości edytorskiej jest bydgoskie Wydawnictwo Pejzaż


więcej o albumie