Harcerstwo to idea na wskroś polska, wręcz zatopiona w polskość. Uświadomienie sobie tego faktu leży u podstaw zrozumienia fenomenu tej idei, która przekształcona w ruch społeczny od przeszło 100 lat, wywiera kolosalny wpływ na zachowania i postawy minionych i współczesnych pokoleń Polaków. Wprawdzie od utworzonego przez Roberta Baden-Powella na początku XX wieku skautingu harcerstwo przejęło wiele celów, form i metod działania, to przecież poszło własną drogą. Od walki o utworzenie niepodległej Polski, po przygotowanie młodego pokolenia do służby Ojczyźnie i społeczeństwu. Miłość do Polski, wierność Bogu i służba bliźniemu, to elementarne zasady, które wyznaczały i wyznaczają kierunki działania harcerstwa


więcej o albumie