Śpiewnik zawiera wybór kompozycji własnych E. Landowskiej do swoich słów lub E. Duzdowskiej oraz kompozycji piosenek zaczerpniętych ze śpiewników kościelnych. Teksty piosenek autorki odznaczają się inwencją muzyczną, prostotą oraz właściwym przesłaniem teologicznym. Warstwa muzyczna poszczególnych piosenek jest zróżnicowana i właściwie dostosowana do znaczenia śpiewanych słów. Na pochwałę zasługuje skomponowanie piosenki z okazji Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Bydgoskiej. Znajdując swoje miejsce w projekcie „Śpiewnika...”, rodzi nadzieję dalszego wykorzystania w obrębie kultu maryjnego. […] Śpiewnik może stanowić bardzo dobrą podstawę dla nauki religii poprzez jednoczesne kształcenie kultury muzycznej.

Ks. mgr lic. Mateusz Ziemlewski Referent ds. muzycznych Diecezji Bydgoskiej

Śpiewnik wydano staraniem Przedszkola Dzieciątka Jezus przy Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy

Opracowanie: Emilia Landowska


parametry techniczne:

format poziom A5 cm, 80 stron

oprawa twarda, uszlachetniona

Wydawca: Pejzaż 2019, Bydgoszcz