OD REDAKCJI

42. MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

8 listopada 2019 roku

Inicjatywa zorganizowania uroczystości i spotkań z poetami na Ziemi Wągrowieckiej, które wpisują się w 42. Międzynarodowy Listopad Poetycki, cykliczną imprezę poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, zrodziła się w drugiej połowie 2018 roku. (...).

Okolicznościowy informator ma stanowić dopełnienie wydarzeń 8 listopada 2019 roku. Zaprezentowano w nim walory Ziemi Wągrowieckiej, krótki zarys działalności poznańskiego oddziału ZLP wraz z narodzinami i istotą Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Przedstawiono działalność twórczą gości-poetów. Odrębnym tematem w informatorze są reminiscencje tutejszych działań

literackich. Dodać należy, iż jest to temat otwarty i zaledwie stanowi przyczynek do zebrania bardziej szczegółowych informacji o nim, a może i także szeroko pojętej działalności kulturalnej w powiecie wągrowieckim.

Mając na uwadze pielęgnowanie pamięci o twórcach związanych z Ziemią Wągrowiecką, tych, którzy już odeszli, i tych, którzy żyją i tworzą nadal – zamieszczono w informatorze ich noty biograficzne z wybranym wierszem autorskim.

Należy podkreślić, a także wyrazić satysfakcję i uznanie, że wszystkie samorządy w powiecie wągrowieckim systematycznie wspierają działalność kulturalną o różnym jej charakterze i skali.

Informator zaświadcza, że poezja miała i ma tutaj swoją żywą przestrzeń. Jest trudną sztuką, wymagającą wrażliwego, skupionego odbiorcy. O tego typu odbiorcę, szerzej – o tego typu człowieka – warto wciąż czynić starania, warto wychodzić mu naprzeciw.

AUTORKA: Małgorzata Osuch


Wydawca: Pejzaż Wydawnictwo

DTP: projektpejzaz.pl

oprawa twarda uszlachetniona

120 stron, format B5