Chrześcijaństwo stanowi jeden z trzech — obok dorobku filozofii greckiej oraz prawa rzymskiego — fundamentów cywilizacji europejskiej. Odkrywanie jego tajemnic było nie lada wyzwaniem dla licznych pokoleń uczonych, którzy mimo dziesięcioleci prowadzenia badań nadal stają wobec wielu zagadek. Spory, jakie narosły wokół początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach, są źródłem niekończących się kontrowersji i polemik w środowiskach historyków i archeologów (...)Nieliczne, a w przewadze późniejsze niż sam akt chrztu Mieszka I, źródła pisane odnoszące się do samych początków chrystianizacji Polski są poddawane po wielokroć dogłębnym analizom krytyczno-porównawczym. Nie doprowadziły one dotąd do wypracowania jednolitej koncepcji dotyczącej genezy i postępów tego procesu czy miejsca chrztu oraz urządzeń związanych z tym obrzędem, która byłaby podzielana w środowisku badających historię kościoła mediewistów. (...)Jest prawdą wręcz banalną, że chrześcijaństwo, które przyszło na nasze ziemie, całkowicie te ziemie odmieniło. Świat bowiem przez nie kształtowany nigdy już nie był taki sam jak ten znany wcześniej mieszkańcom terenów chrystianizowanych. Tak sformułowana konstatacja jest, moim zdaniem, dobrym punktem wyjścia do problematyki stanowiącej istotę rozważań, które poniżej zarysuję.

Janusz Górecki (fragment)

Wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach

Parametry techniczne: format A4,oprawa miękka, uszlachetniona

Przygotowanie do druku, projekt: Wydawnictwo Pejzaż, 2015