Broszura pokonkursowa

KONKURS ZORGANIZOWANO DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA BYDGOSZCZY, w postaci Stypendium Prezydenta Bydgoszczy, przyznanemu W. Barbarze Jendrzejewskiej, prowadzącej od maja 2007 r. Kawiarnię Literacką.KONKURS kierowany był do Literatów, którzy prezentowali swoją twórczość w Kawiarni Literackiej w „Modraczku” oraz tych, których spotkania autorskie zostały zaplanowane na rok 2015, a wszyscy oni cały czas życzliwie wspierają nasze działania artystyczne.

W niedalekiej przyszłości planujemy wydać almanach pokonkursowy z nagrodzonymi wierszami, z utworami o Modraczku i Bydgoszczy a też nie ominiemy poetów, którzy wystąpili u nas od czerwca 2013 r., tj. po ukazaniu się drugiego almanachu pt. „Ta podróż trwa…”

Parametry techniczne:Format B5 oprawa miękka

Wydawnictwo Pejzaż 2015, Bydgoszcz