Istnieje potrzeba wszczepienia w serca ludzi, zwłaszcza w serca młodych,prawdziwego i głębokiego docenienia potrzeby miłości braterskiej,miłości, która może wyrażać się w podjęciu decyzji o zostaniu dawcą organu. Przesłanie św. Jana Pawła II

Stworzenie przed 18 laty, i kierowanie pierwszą Kliniką Transplantologii w naszym regionie, kilkadziesiąt prac naukowych, miejsce w podręcznikach medycyny, liczne referaty na krajowych i zagranicznych sympozjach, ponad 250 cytatów w literaturze fachowej, uznanie wśród kolegów-lekarzy, łącznie z prezesowaniem zarządowi głównemu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, rzesza uczniów…Długo można by jeszcze kontynuować wyliczanie zasług profesora Zbigniewa Włodarczyka. Ośmielę się dodać do tego wykazu jeszcze jedną cechę, ale chyba najważniejszą – profesor Włodarczyk to po prostu dobry człowiek.Bo jak inaczej określić kogoś, kto przeszczepiając śmiertelnie chorym nerki, uratował już ponad tysiąc ludzkich żywotów. Armię ludzi. Jak sam powiedział w jednym z wywiadów – całe miasteczko.W Talmudzie napisano, że kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Dzięki profesorowi Włodarczykowi świat został już uratowany ponad tysiąc razy.Cóż nam pozostaje? Życzyć Jubilatowi i nam wszystkim, by profesor Włodarczyk jeszcze przez wiele lat stawał nad stołem chirurgicznym,z niesłabnącym rozmachem kierował Kliniką – od tego roku Bydgoszcz jest siódmym ośrodkiem w Polsce, w którym dokonuje się przeszczepów wątroby – oraz nadal kształcił przyszłych chirurgów i transplantologów.

Po prostu ratował świat.

– Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Parametry techniczne:

format B5 oprawa miękka uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2017