W piątek, 17 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki odbyła się promocja książki „Radzim Gród i wieś nad Wartą”, której opracowanie graficzne i druk powierzono naszej firmie. Zaprezentowana publikację Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy została wydana z pomocą finansową Gminy Oborniki oraz Gminy Murowana Goślina. W pracy naukowej liczącej ponad 500 stron, bogato ilustrowanej, opisano dzieje Radzimia położonego nad Wartą w odległości około 25 km od centrum Poznania w kierunku północnym. Grodzisko na Ostrowie Radzimskim (gm. Murowana Goślina) i ślady zabudowy mieszkalno- gospodarczej po dawnej wsi na lewym brzegu Warty (gm. Oborniki) to dziś jedyne widoczne w terenie świadectwa dawnej świetności Radzimia. Wydarzenie to było okazją do spotkania autorów książki z innymi badaczami dziejów Wielkopolski, przedstawicielami władz powiatowych i gminnych, nauczycielami miejscowych szkół i miłośnikami historii.

Dziękujemy Organizatorom i Autorom za pozytywną ocenę naszej pracy i niezwykle miłe spotkanie.