Pierwsze Komunie Święte w I poł. XX wieku w Bydgoszczy i okolicy .

Autorzy prezentowanej monografii podjęli się opracowania interesującego tematu odwołującego się do doświadczenia każdego katolika, którym jest przeżycie I Komunii świętej. Interesujące jest zaprezentowane spojrzenie retrospekcyjne na różne treści związane z pamiątką pełnego uczestnictwa w Eucharystii w czasie I połowy XX wieku z terenów obecnej diecezji bydgoskiej. Na uwagę zasługuje także wnikliwe opracowanie symboliki pamiątek – ikonografii oraz obrzędów i rytuałów towarzyszących I Komunii świętej. W aspekcie pracy duszpasterskiej niezwykle przydatne jest solidne opracowanie teologiczne skutków przyjęcia I Komunii świętej z zasygnalizowaniem specyficznej psychiki dziecka oraz omówieniem Jej wcześniejszego przyjmowania. Klamrą spinającą wszystkie części omawianej monografii jest wyczerpujące i bogate w swej treści opracowanie poświęcone przygotowaniu dzieci do I Komunii świętej w Polsce w okresie międzywojennym.

W sytuacji niegasnącej dyskusji na temat owoców nauczania religii w szkole i przygotowania dzieci do I Komunii świętej zaproponowane powyżej opracowanie może stanowić pomoc w refleksji nad zadaniami katechetycznymi Kościoła. Sprawdza się także w tej sytuacji stare łacińskie przysłowie Historia magistra vitae est. Czy jednak chcemy uczyć się mądrości życia sięgając do doświadczeń naszych poprzedników?!

ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. UAM


WYDAWCA Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej

REDAKCJA ks. Paweł Hoppe, ks. Dariusz Zagórski

projekt/DTP - Wydawnictwo Pejzaż - 2018

Format B5, oprawa miękka, uszlachetniona, stron 128.