Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, obchodzące jubileusz 25-lecia istnienia, jest nadal młodą instytucją diecezjalną. Minione ćwierć wieku jej działalności wystarczyło jednak, aby na trwałe wpisała się w dzieje lokalnego Kościoła i całego regionu. (...)

Srebrny jubileusz Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu jest okazją do podziękowania wszystkim, bez których to wielkie dzieło nie mogłoby zaistnieć i podołać powierzonej mu misji. Najpierw Bogu – Dawcy wszystkiego, który w swej dobroci i umiłowaniu człowieka przewodzi seminarzystom na ścieżkach ich kapłańskiego powołania. To On jest jedynym Wychowawcą i Nauczycielem, który otacza swoich wybranych uczniów miłością, chroni od upadków i podtrzymuje w zwątpieniu. On też czyni słabe, ludzkie ręce godnymi przyjęcia Daru i Tajemnicy kapłaństwa.

z wstępu – Ks. Dariusz Zagórski rektor WSD.

Recenzja wydawnicza:

Ks. Prof. Dr Hab. Wiesław Łużyński

Ks. Prof. Dr Hab. Mirosław Mróz


Parametry techniczne:

format B5 cm, 240 stron, bogato ilustrowana

oprawa twarda uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2018