Osobowość, podejmowane inicjatywy, oddziaływanie społeczne ks. Franciszka Blachnickiego wpisane są głęboko w historię Kościoła katolickiego w Polsce, jak i Narodu, troski o godność, tożsamość chrześcijańską i polską. Budziły zainteresowanie, inspirowały, ale też wywoływały niepokój i sprzeciw. Przypadały na czas odnowy posoborowej, odnowy ducha w czasach panowania komunizmu.

Z zadowoleniem należy przyjąć prezentowaną publikację zawierającą opracowania naukowe, jak i świadectwa. Podejmuje ona zarówno problematykę ogólnokościelną Ruchu Światło-Życie oraz Domowego Kościoła, jak i przybliża przejawy podejmowanych inicjatyw Założyciela Ruchu na terenie młodej diecezji bydgoskiej. Szeroki krąg adresatów: dzieci, młodzież, dorośli, małżeństwa, rodziny, wyrażały troskę o każdego człowieka w całym jego życiowym rozwoju, a zamieszczone w publikacji opracowania i świadectwa świadczą o szerokim zainteresowaniu i aangażowaniu odbiorców oraz formatorów. Dla Założyciela Ruchu ważna była troska o formację intelektualną i dojrzałość wiary, stąd na uwagę zasługują zamieszczone opracowania podejmujące odnowę kerygmatyczną katechezy i liturgiczną w parafii, odnowę parafii i zawierzenie Matce Bożej. W roku rocznicy odzyskania niepodległości szczególny wymiar uzyskują refleksje nad wolnością i wyzwoleniem człowieka. Sądzę, iż lektura publikacji może przyczynić się do ożywienia pamięci historycznej byłych i obecnie zaangażowanych w życie wspólnoty Kościoła, stanowi ona świadectwo życia Kościoła Bydgoskiego oraz może przyczynić się do pobudzenia, jak i wyzwolenia, próby poszukiwań na dziś.

ks. prof. dr hab. Jan Szpet, UAM Poznań


Wydawca: Prymasowski Instytut

Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Redakcja ks. Mirosław Gogolik

Recenzent ks. prof. dr hab. Jan Szpet

Parametry techniczne: format B5, stron 152

oprawa miękka, uszlachetniona

Projekt/DTP Wydawnictwo Pejzaż 2018, Bydgoszcz.