PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM, DROGOWYM I LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

Geneza, istota i cele Projektu

Studium lokalizacyjne dla przedsięwzięcia pn. „Platforma Multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy w ramach transnarodowego projektu EMMA (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego). Podstawowym celem opracowania studium było wskazanie optymalnej lokalizacji dla przedsięwzięcia na analizowanym obszarze pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim oraz zbadanie wykonalności i zasadności jego realizacji.


Parametry techniczne: format A4,

40 stron, okładka uszlachetniona

Projekt/DTP: Wydawnictwo Pejzaż 2019