STUDIUM LOKALIZACYJNE

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„PLATFORMA MULTIMODALNA OPARTA NA TRANSPORCIE WODNYM, KOLEJOWYM,DROGOWYM I LOTNICZYM Z CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWYM I PORTEM RZECZNYM ZLOKALIZOWANYM NA WSKAZANYM OBSZARZE LEWEGO BRZEGU WISŁY (km 766-771), Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU MIASTA BYDGOSZCZY I GMINY SOLEC KUJAWSKI”

Platforma Multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy w ramach transnarodowego projektu EMMA (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego). Celem opracowania studium lokalizacyjnego dla przedsięwzięcia pt. „Platforma Multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzecznym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski” jest analiza uwarunkowań geologicznych, środowiskowych, transportowych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i terenowych związanych z przedsięwzięciem. Dokument ten pozwoli na wskazanie optymalnych uwarunkowań budowy przyszłej platformy w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski.


Parametry techniczne: format A4,

650 stron, okładka uszlachetniona

Projekt/DTP: Wydawnictwo Pejzaż 2019