Wydanie albumu pt. „Leć orle biały. Na szlaku niepodległości Kujaw i Pomorza”. Autorzy: Marek Chełminiak (zdjęcia), Wojciech Zawadzki (tekst historyczny), Urszula Guźlecka (tekst współczesny). Album powstaje z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Format 280 x 280 cm, ilość stron ok. 300. Zdjęcia archiwalne (dotyczące historii odzyskiwania niepodległości na terenie kujaw i pomorza w latach 1918-1921 oraz współczesne artystyczne fotografie województwa kujawsko-pomorskiego. Album zadedykowany został znanym i nieznanym bohaterom walk o polskość, twórcom naszej Niepodległej.

Opowiada historię jaka działa się na terenach obecnego woj. kujawsko-pomorskiego, przywołuje znane i te mniej znane postaci, które się przyczyniły do walki o wolność tych terenów, opisuje też doskonale ducha walki i nastroje jakie panowały wśród żołnierzy i mieszkańców; teksty uzupełnione są o materiał archiwalny pieczołowicie zebrany z muzeów woj. kuj.-pom. oraz Biblioteki Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dzięki Bohaterom tamtych dni my dziś możemy w pełni korzystać z owoców wolności i cieszyć się urokiem hojnie obdarowanych przez naturę ziemi Kujaw i Pomorza. Album to niezwykła wędrówka po tym co kiedyś i tym co dziś.


Oficjalna strona Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości


Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż

Promocja: Październik, 2018 r.