170 lat Gazownictwa na Pomorzu

Tytułem wstępu

W tym wyjątkowym roku, kiedy obchodzimy 10 lat Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku świętuje 170 rocznicę powstania. To właśnie w marcu 1853 roku rozpoczęto budowę zakładu, którego głównym celem miała być produkcja gazu na potrzeby długo oczekiwanego oświetlenia ulic, a już w grudniu tego samego roku rozpoczęto jego produkcję. Gaz był transportowany rurami do latarni, które oświetliły ulice energicznie rozwijającego się miasta. Na przestrzeni tych 170 lat w gazownictwie dokonały się olbrzymie zmiany. Zmienił się rodzaj gazu i kierunki jego zagospodarowania. Kiedy gaz świetlny na dobre wpisał się w krajobraz naszych ulic oraz domów, zaczął być z powodzeniem stosowany do celów komunalno-bytowych. W następnych latach gaz węglowy w czystej postaci lub mieszany z innymi gazami, i wtedy nazywany gazem miejskim, znalazł zastosowanie w ogrzewnictwie oraz technologii. A pod koniec XX wieku gaz miejski został wyparty przez gaz ziemny, uznawany za nowoczesne i ekologiczne paliwo, mające wszechstronne zastosowanie. Zmianom uległ też sposób rozprowadzania gazu. Dawne lokalne wytwórnie gazu węglowego zostały zastąpione rozbudowanym systemem rozprowadzającym gaz ziemny. Pojawiają się rozwiązania z zastosowaniem stacji LNG oraz CNG. Gaz od początków XIX wieku kojarzony był z nową jakością życia, jego znaczenie rosło, a gaz ziemny został uznany za paliwo XXI wieku.