MATERIAŁY DO REALIZACJI PROGRAMU

„SZKOŁA W PROFILAKTYCE ONKOLOGICZNEJ”

Materiały do realizacji programu „Szkoła w profilaktyce onkologicznej” zostały przygotowane przez specjalistów mających olbrzymie doświadczenie w działaniach edukacyjnych nie tylko na trenie szkół, ale również w szeroko pojętej przestrzeni społecznej. Są wśród nich osoby z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Telewizji Bydgoszcz oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wiedza, którą przekazują niesie treści uniwersalne, a dotyczy oświaty prozdrowotnej. Zdrowe żywienie, aktywność ruchowa, traktowanie sytuacji trudnych jako wyzwań życiowych, troska o wysoką obronność immunologiczną, codzienna higiena życia oraz traktowanie środowiska naturalnego jako wielkiego dobra, to warunki psychicznego dobrostanu oraz wydolności fizycznej i zdrowotnej człowieka. Informacje na temat roli wody w życiu człowieka, jej zasobów, składu i technologii uzyskiwania są bezcenne. Mam nadzieję, że materiały do edukacji zdrowotnej pomogą na wyższym poziomie popularyzować ideę właściwych zachowań prozdrowotnych. Pomogą również nauczycielom w realizacji autorskich projektów w szkołach, inspirując do ich efektywnej promocji i szerokim oddziaływaniu na środowisko pozaszkolne. (...)

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik

POD REDAKCJĄ Tomasza Mierzwy i Romana Ossowskiego


Parametry techniczne:

format B5, 128 stron

oprawa miękka uszlachetniona

Projekt, DTP, wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

wydanie I, 2022 r.

ISBN 978-83-65819-76-5