​Chwile uchwycone 4 Almanach Kawiarni Literackiej w „Modraczku”

To oczywiście tylko przypadek, że nazwa jednego z bydgoskich osiedli mieszkaniowych – Wyżyny – uzyskała nowe znaczenie, zgodne z jej pluralną formą, które skrótowo można zdefiniować jako ‘wysoki poziom’, odnosząc je wszakże w tym wypadku nie do lokalizacji osiedla, a do życia kulturalnego, które tam rozkwita dzięki działalności Kawiarni Literackiej prowadzonej od 13 już lat przez Barbarę Jendrzejewską. Niegdyś polonistka w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 38, a dodatkowo – co ważne – poetka, swoją nauczycielską i twórczą pasję przeniosła do nieopodal zlokalizowanego osiedlowego Domu Kultury „Modraczek” (należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”), a dzięki przychylności jego Dyrektora, Agnieszki Buzalskiej (oraz aprobacie ówczesnego Prezesa Spółdzielni, Marka Magdziarza, i wsparciu Rady Osiedla), zaczęła organizować spotkania z poezją, zapraszając zarówno autorów bydgoskich, jak i poetów oraz prozaików z innych miast regionu i całego kraju, a nawet spoza granic Polski, by w ostatnim czasie wzbogacić „repertuar” Kawiarni o spotkania z ludźmi, których nazywa osobowościami świata kultury. Możliwość zaprezentowania swoich dokonań znaleźli tutaj także ci, którzy dopiero wchodzą w świat twórczości poetyckiej. Dla nich Barbara Jendrzejewska wprowadziła cykl „Promocja Młodych”. Zarówno Domowi Kultury „Modraczek” w 2008 r. (za pracę na rzecz kultury), jak i jego Dyrektor, Agnieszce Buzalskiej, oraz prowadzącej Kawiarnię Literacką, Barbarze Jendrzejewskiej, w 2013 r. przyznano odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej. Należy też dodać, że obecnie wspiera działalność kawiarni nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, Jacek Kołodziej, który objął swoje stanowisko w 2018 r. Spółdzielnia – w swojej działalności – nie koncentruje się bowiem jedynie na zarządzaniu nieruchomościami, ale również angażuje się w działalność kulturalną, która stanowi bardzo ważną sferę życia mieszkańców nie tylko osiedla Wyżyny, ale i całej Bydgoszczy. Wspiera inicjatywy mające na celu wzbogacenie upowszechniania kultury w Bydgoszczy. Może to zrządzenie losu, że „Modraczek”, a więc i Kawiarnia Literacka mieszczą się przy ulicy, której nazwa – Ogrody – musi się w tym wypadku kojarzyć z wierszem-piosenką autorstwa Jonasza Kofty do muzyki i w wykonaniu Jana Pietrzaka:

…Pamiętajcie o ogrodach –

Czy tak trudno być poetą?

W żar epoki nie użyczy wam chłodu

Żaden schron, żaden beton…

(...)