Wychodzenie z ram zawiera zbiór wierszy, do napisania których zainspirowały Autorkę obrazy wybitnych artystów malarzy – współczesnych i dawnych.

Od Autorki

Czasami warto przystanąć na chwilę, rozejrzeć się, dostrzec to, co zwykle pozostaje niezauważone w zabieganej codzienności, pozwolić wyobraźni na swobodną wędrówkę ścieżkami myśli, wiodących od obrazu po wiersz. Każdy utwór z tego tomu ma swoje źródło w obrazie. To obraz, mozolnie wyszukany spośród setek innych, zwracał na siebie uwagę, wychodził z ram, inspirował mnie do pisania. Wiersz powiązany jest w sposób swobodny z obrazem, nie stanowi jego analizy. Zdaję sobie sprawę z tego, że może całkowicie rozmijać się z wizją malarza. Szczególne podziękowania kieruję do współczesnych artystów malarzy za ich ogromną życzliwość i wyrażenie zgody na zamieszczenie ilustracji obrazów w tym tomie. Miło mi, że jubileuszową, dziesiątą książkę, wydaję dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta – stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Czytelnikom życzę wielu artystycznych wrażeń.

Lucyna Siemińska


Parametry techniczne:

Format 130x200, 110 stron oprawa twarda, uszlachetniona

Projekt/DTP Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2022