Centrum Szkolenia Sił Połączonych (ang. Joint Force Training Centre) – ośrodek szkoleniowy NATO w Bydgoszczy od 2004 roku. Jego zadaniem jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. Centrum organizuje wykłady, seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów. Do Bydgoszczy rok rocznie przybywają tysiące oficerów z całego świata by w naszym mieście brać udział w szkoleniach.


Projekt/DTP Pejzaż

Issue No: 16 ⋅ August 2022 Magazine


Zobacz więcej na Flipbook !