Kanalizacja Lwowa

Zarys historii od średniowiecza do końca lat 30. XX wieku

aut. Giennadij Andropow

Przedmowa

Kanalizacja Lwowa. Zarys historii od średniowiecza do końca lat 30. XX wieku, to doskonały przykład rodzącego się nowego nurtu w opracowaniach historycznych opisujących rozwój miast, tym razem Lwowa, z punktu widzenia budowy i dalszych modernizacji wodociągów i kanalizacji. Takie spojrzenie dopełnia obraz historii miasta z perspektywy dotąd nieznanej. W historii wodociągów i kanalizacji, a w szczególności w okresie najstarszych sanitacji miast, widać jak w kalejdoskopie cykle rozwoju, stagnacji, a niekiedy upadku. Dostępność wody o dobrej jakości i właściwe warunki sanitarne determinowały i stymulowały rozwój miast. W publikacji autor wyraziście pokazuje degradację środowiska naturalnego wynikającą z braku świadomości i wiedzy. Wówczas nie zdawano sobie sprawy, jakie zagrożenia epidemiologiczne niosą ścieki.

Z czasem, poprzez naukę na błędach, rosła świadomość techniczna i ekologiczna. Poprzez poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin coraz lepiej projektowano i budowano systemy kanalizacyjne. Była to wschodząca dziedzina techniki, niestety, fachowców było niewielu, stąd wybuchały wieloletnie spory co do rozwiązań technicznych i zasad budowy kanalizacji. Projekty powstawały latami, a ich realizacja przeciągała się na dekady. Także ze względu na wysokie koszty, trudne do udźwignięcia przez miasto Lwów.

Problemy te są aktualne i dzisiaj. Ogromnym wyzwaniem nadal jest nielegalne pozbywanie się nieczystości – fekaliów. Na szczęście – także we Lwowie – ludzi świadomych, próbujących walczyć o czystość wód i sprzeciwiających się zamianie rzek i strumieni na kanały ściekowe, jest wielu.

Niniejsza publikacja potwierdza, że zachowało się bardzo dużo dokumentów historycznych, szczególnie projektów, zdjęć i artefaktów armatury kanalizacyjnej, co pozwoliło ciekawie zilustrować historyczne wydarzenia związane

z budową kanalizacji miasta Lwowa.

Stanisław Drzewicki – Prezes Zarządu

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

parametry techniczne:

Format B5, 128 stron, oprawa twarda, uszlachetniona

Zespół redakcyjny: dr Tomasz Sypniewski, dr Adam Kosecki, Adrianna Adamska

Wydawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.


Projekt/DTP/II Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

ISBN 978-83-65819-91-8, Bydgoszcz 2022