Posłowie

Prawie 15 lat trwała praca Zespołu Autorskiego „Przedborskiego

Słownika Biograficznego”. W dziejach Przedborza to ledwie chwila.

Z pewnością nie udało się dotrzeć do wiedzy o wszystkich choćby najznamienitszych mieszkańcach. Jednak powstało dzieło złożone z 441 biogramów utrwalające Ludzi i Czyny Godne Pamięci. W naszym rozumieniu „Słownik...” w pewnej mierze wypełnił więc swą misję. W pracy często spieraliśmy się sami ze sobą, co ważniejsze, „przed-borskość” w misji tego słownika, czy wiedza ogólna albo osobiste ciągoty autorów. Od początku jednak założyliśmy, że jeśli interesują nas jakieś postacie, to właśnie z tego jedynego tytułu. Wszystko inne, to droga ku celowi lub pobocze. Dlatego właśnie: Przedborski. Wszak wiedza o naszych rodakach, którzy działali również w innych obszarach, jest tam dostępna. Spośród biogramów opublikowanych w wersji internetowej, na życzenie autora zostały wyłączone zaplanowane do edycji w III tomie teksty: „Mrowiński Płoczywłos” i „Władysław II Jagiełło”.

Doszło jednak ponad 20 innych, wartościowych opracowań.Ze względu na obszerność, zrezygnowaliśmy z zapowiedzianego we Wstępie indeksu nazwisk wymienionych w poszczególnych biogramach. Aby jednak ułatwić Czytelnikom korzystanie z PSB, zastąpiliśmy go podręcznym indeksem biogramów z I i II tomów. Dołączamy też erratę zauważonych błędów.W załączonym Suplemencie publikujemy uzupełnienia lub poprawki do biogramów z tomów poprzednich. Załączyliśmy także źródłowe artykuły z Almanachu. Ponownie pięknie dziękuję za współpracę wszystkim Autorom. Szkoda, że ta praca zostaje zakończona. Jednak, jak to już bywa, mimo uznania wielu, inicjator na polu działania zostaje sam. W najgłębszym przekonaniu, za wsparcie i codzienną ogromną pomoc najserdeczniej dziękuję mojej żonie Heni. Z satysfakcją podkreślmy, iż także czytelnicy docenili piękną oprawę edytorską autorstwa Ewy Stadnickiej. Bydgoskiemu wydawnictwu „Pejzaż” w imieniu Przedborza dziękuję za piękny produkt, który waloryzuje miasto. Wdzięczność za dystrybucję słownika kieruję także wobec kontynuatorki półtorawiecznej tradycji przedborskich księgarni Barbary Zimnej.I tak doszliśmy do końca edycji z mocnym przekonaniem, że słownik będzie funkcjonował nadal w postaci książkowej i pamięci ludzkiej, bowiem życie każdego dnia dopisuje nowych bohaterów.

Redaktor: Wojciech Zawadzki


PARAMETRY TECHNICZNE:

tom 3 zawiera 136 bogramów

format B5, 388 stron

oprawa twarda uszlachetniona

wydanie I, Pejzaż, 2022