Przedmowa

Wieża ciśnień przy ul. Filareckiej i hala pomp w Lesie Gdańskim przestały pełnić funkcję technologiczną w systemie zaopatrzenia Bydgoszczy w wodę w 1977 r. i zostały wyłączone z eksploatacji.

Zabytkowe obiekty przysposobiliśmy do nowej funkcji poprzez realizację projektu inwestycyjnego pt. „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowej wieży ciśnień i hali pomp”, współfinansowanego przez Komisję Europejską. Te piękne obiekty zaczęły pełnić nową funkcję 11 lat temu. Już wówczas dysponowaliśmy wieloma eksponatami z zakresu techniki wodociągowej i kanalizacyjnej i cały czas gromadziliśmy, i gromadzimy kolejne, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu Pana dr. Tomasza Sypniewskiego.

Niestety, tylko niewielką część z posiadanych przez nas 1400 artefaktów jesteśmy w stanie eksponować. Stąd pomysł, aby zgromadzone zabytki techniki wodociągowej i kanalizacyjnej pokazać w formie książki, na wzór albumu o zbiorach Wawelu. Autor opracowania zaprezentował zabytkowe obiekty przekrojowo, ujmując wszystkie obszary z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Szczególnie ciekawym i nowatorskim jest spojrzenie na powstanie, rozwój, a często i upadek firm z całej Europy i to nie tylko tych, które produkowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Niejako przy okazji prezentacji wytworów techniki wodociągowej, pokazane zostały też procesy zmian społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych w latach 1850–2000. Album w tej skali jest pionierskim przedstawieniem zabytków techniki wodociągowej i kanalizacyjnej. Słowa uznania dla pomysłodawcy i autora albumu, a dla Czytelników życzenia inspirującej lektury i ciekawych wrażeń w trakcie podróży do tamtej epoki.

Stanisław Drzewiecki - Prezes Zarządu

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Spółka z o.o.

Autor Adam Kosecki


format 20x28 cm, 336 stron

oprawa twarda uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2023, Bydgoszcz

Wydano na zlecenie: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Publikacja do nabycia w Muzeum Wodociągów