W roku 2022 minęło dziesięć lat od momentu uruchomienia Muzeum Wodociągów przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – Sp. z o.o. (MWiK) – w dwóch zabytkowych obiektach: dawnej hali pomp na terenie Stacji Wodociągowej SW1 Las Gdański przy ul. Gdańskiej 242 oraz w wieży ciśnień przy ul. Filareckiej 2. Obydwa obiekty techniczne po gruntownej rewitalizacji przystosowane zostały do pełnienia funkcji muzealnych oraz edukacyjno-kulturalnych. Dzięki temu miasto, a w szczególności jego mieszkańcy, zyskali dwa atrakcyjne, nietuzinkowe miejsca, w których można zapoznać się z historią funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem realiów bydgoskich. Przez okres dziesięciu lat muzeum rozbudowywało nieustannie swoją kolekcję eksponatów pochodzących z kraju i zagranicy. Pod koniec 2022 roku w naszych zbiorach mieliśmy już ponad 1400 muzealiów, w tym wiele unikatów, których nie można zobaczyć w żadnej innej placówce muzealnej.

Na trwale wpisała się też Galeria Wieży Ciśnień, działająca od 2013 roku w zbiorniku obiektu, jako przestrzeń ekspozycyjna dla artystów, malarzy, fotografów itp. Różnorodna tematyka oraz często towarzyszące wernisażom happeningi i koncerty stały się znakami rozpoznawalnymi wystaw w Galerii. Nie można również zapomnieć o organizowanych przez MWiK w murach starej hali pomp cyklicznych i wpisanych już na stałe w bydgoski

kalendarz wydarzeń muzycznych. Mam tu głównie na myśli koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka u Źródeł”, Europejskich Spotkań Artystycznych i uruchomionej niedawno „Piwnicy pod Hydrantami”.

MWiK w Bydgoszczy, który przed dekadą powołał to Muzeum do życia, niejednokrotnie był nagradzany w licznych konkursach za to właśnie i za stworzenie miejsca, w którym doskonale przeplata się historia, kultura oraz dziedzictwo techniczne i technologiczne.

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia Muzeum Wodociągów MWiK, postanowiliśmy wydać okolicznościowe wydawnictwo, w którym przypominamy historię powstawania Muzeum. To tu właśnie prezentujemy dzieje tego

muzealnego obiektu – od pierwszych planów i koncepcji na temat jego utworzenia w 2003 roku, aż po grudzień 2022 roku.

Stanisław Drzewiecki - Prezes Zarządu

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Spółka z o.o.


format B5, 88 stron

oprawa twarda uszlachetniona

Wydawnictwo Pejzaż 2024, Bydgoszcz

Wydano na zlecenie: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Publikacja do nabycia w Muzeum Wodociągów