19 września 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Kcyni odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Skarby ziemi kcyńskiej”. Jej celem była popularyzacja historii lokalnej w świetle najnowszych ustaleń specjalistów. Bezpośrednim impulsem do jej zorganizowania – wyniki badań archeologa Roberta Grochowskiego, który w latach 2021–2022 prowadził prace wykopaliskowe wokół kcyńskiej fary. Historia Kcyni i okolic nie przestaje fascynować nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale także samych mieszkańców, o czym świadczy ich liczny udział we wszystkich historycznych inicjatywach odbywających się na terenie miasta i gminy.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli prof. dr hab. Michał Zwierzykowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który omówił pozycję Kcyni na tle życia politycznego Wielkopolski w XVII i XVII wieku oraz dr Alicja Drozd-Lipińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która przedstawiła wyniki badań antropologicznych dotyczących dawnych mieszkańców miasta. Swoje referaty wygłosili także dr Sławomir Łaniecki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który omówił skarby kultury materialnej na przykładzie majątku ziemskiego w Turzynie oraz, reprezentujący Pracownię Archeologiczną IMLADRIS, archeolog Robert Grochowski, który zapoznał nas z wynikami swoich badań prowadzonych przy kościele farnym.

Wystąpienia poszczególnych prelegentów zostały zarejestrowane

i są dostępne w filmowej wersji na kanale Youtube Dźwiękowego Archiwum Kcyni. To społeczne archiwum, które funkcjonuje przy Urzędzie Miejskim od 2012 roku, gromadząc wszystkich, którzy cenią wspomnienia, wierzą w możliwość budowania więzi społecznych w oparciu o przeszłość. Jestem zbieraczem wspomnień – takie hasło przyświeca działalności Dźwiękowego Archiwum Kcyni. Polecam to miejsce wszystkim, którzy tak jak znakomita część społeczeństwa gminy Kcynia, w utrwalaniu śladów przeszłości widzą sposób, by młodym ludziom opowiadać o przeszłości.

Nawet po latach, gdy wydaje się, że wszystko zostało już opowiedziane i ustalone, praca naukowców sprawia, że wzbogacamy swoją wiedzę, nierzadko podważając postawione uprzednio tezy. Na tym polega piękno nauki. Każde nowe odkrycie, każda nowa interpretacja faktów otwiera przed nami zupełnie nowe perspektywy i zapewnia nieustannie świeże spojrzenie na przeszłość. Przeszłość zatem nie jest zamkniętą księgą, a jedynie podlegającym ciągłej interpretacji zbiorem zdarzeń.

Zapraszam Cię Czytelniku do lektury tej książki. Liczę, że prezentowane w niej referaty naukowców wzbogacą Twoją wiedzę w zakresie bogatej i fascynującej historii Kcyni.

Wojciech Niemczyk


format a5, 116 stron

oprawa miękka uszlechetniona

Redakcja Justyna Makarewicz

Projekt/DTP Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

projektpejzaz.plWydawca: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia