SŁOWNIK BIOGRAFICZNY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/1919

ZWIĄZANYCH Z ZIEMIĄ GOŁANIECKĄ I JEJ OKOLICAMI - TOM 2

W 2017 roku została wydana książka mojego autorstwa pt. „Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919 związanych z ziemią gołaniecką i jej okolicami”. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu władz miasta i gminy Gołańcz, zwłaszcza Burmistrza Mieczysława Durskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy – Józefa Ryłko oraz Radnych. Zaangażowanie ww. pozwoliło sfinansować efekt mojej pracy.

W wydanym wtedy słowniku znalazły się 242 noty biograficzne powstańców Gołanieckiej Kompanii Powstańczej, ale także tych powstańców, którzy pochodzili z terenu gminy, a walczyli poza jej granicami i tych pochodzących z innych miejscowości, a swoje późniejsze życie związali z ziemią gołaniecką. Noty w słowniku były dłuższe lub krótsze, co było uzależnione od ilości zgromadzonego materiału na temat życia i działalności danej osoby.

Wydawało mi się wtedy, że temat udziału mieszkańców ziemi gołanieckiej w powstaniu został w znaczącym zakresie opracowany. Moja wiedza na ten temat została jednak znacznie uzupełniona w okresie epidemii COVID-19. Pandemia dała czas na dokładniejszy przegląd zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się w zasobach wielu archiwów i różnych instytucji, ale zakłóciła ich normalne funkcjonowanie. Pandemia utrudniła jednak kontakty z rodzinami powstańców rozsianymi w różnych rejonach Polski. Utrudnienie kontaktów z rodzinami to także m.in. efekt kolejnych zmian cywilizacyjnych, choćby likwidacji telefonów stacjonarnych.

Początkowo zanosiło się na potrzebę wydania tylko suplementu do wydanego słownika. Jednak odkrycie wielu nowych dokumentów i zgromadzenie dodatkowych informacji, zweryfikowały ten zamiar i spowodowały konieczność napisania nie suplementu do słownika, ale jego drugiej części.

Druga część słownika zawiera ponad 270 biogramów w większości mojego autorstwa. W kilkunastu przypadkach biogramy są autorstwa innych osób, co jest odnotowane w źródłach informacji. Często uzupełniłem je o nowe informacje lub poprawiłem wyraźne błędy, które w nich występowały. (...)

- fragment z wstępu Autora

Autor: Andrzej Wieczorek


Parametry techniczne:

format B5 cm, 352 strony

oprawa twarda uszlachetniona, obwoluta

Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2023

Do nabycia: Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy