Kiedy jesteśmy kuszeni, aby zamknąć się w sobie, idźmy do Niej; kiedy nie możemy rozplątać węzłów życia, w Niej szukajmy schronienia. Nasze czasy, którym brakuje pokoju, potrzebują Matki, która na nowo poskłada ludzką rodzinę. Zwróćmy się do Maryi, aby stać się budowniczymi jedności i uczyńmy to z Jej kreatywnością jako Matki, która troszczy się o swoje dzieci: gromadzi je i pociesza, wysłuchuje ich strapień i ociera łzy.

Powyższe słowa, wypowiedziane przez papieża Franciszka na początku tego roku w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, zachęcają nas wszystkich do ufnego i synowskiego oddania życia w ręce Matki. Zawierzenie Maryi po raz kolejny stało się doświadczeniem naszego Świętowojciechowego Kościoła, gdy podczas 303 dni w Cudownej Ikonie Jasnogórskiej nawiedzała Ona parafie i wspólnoty naszej archidiecezji. Był to szczególny czas łaski, gdy Maryja przyszła do naszego „dziś”, gromadziła nas tak licznie i pocieszała, wysłuchiwała nasze strapienia i ocierała łzy. Spotkanie z Nią i Jej Synem było czasem naszej duchowej odnowy, stało się źródłem nowej, wewnętrznej mocy, ukoiło nasze bóle i troski, stało się okazją do pojednania z sobą i bliźnimi, było źródłem radości i pokoju.

Dziś, 19 lutego 2024 roku, gdy mija dokładnie rok od zakończenia tego błogosławionego czasu Nawiedzenia, dziękujemy Bożej Opatrzności za to wspaniałe i potrzebnenam wszystkim doświadczenie. Dziękujemy Świętej Bożej Wędrowniczce za Jej bliskość, czułość i miłość. Ufam, że niniejszy album, który został przygotowany

z myślą upamiętnienia tych chwil, będzie również znakiem naszej pamięci i wdzięczności. Zbudowany jest on nie tylko z wielu stron i setek zdjęć, ale buduje go coś więcej – świadectwo naszej wspólnej drogi, dziecięcej wiary, żywego Kościoła i ufnej miłości do Maryi. Modlę się, by to spotkanie z Matką wciąż w nas owocowało i by owocowało w naszym Kościele, bo nie chodzi przecież tylko o coś, co zostało dokonane, ale o to, co się wciąż w nas na nowo otwiera i dopełnia, co nas wciąż wzywa, co jest przed nami, a nie za nami, a co, dzięki Bogu przez Maryję, rozpoczął sam Bóg z nami, ze swoim Kościołem, z Kościołem gnieźnieńskim, z każdą i z każdym z nas.

Dziękuję Wam, Siostry i Bracia, za budujące świadectwo Waszej wiary! Przed Obliczem Jasnogórskiej Pani myślę o każdej i każdym z Was, wypraszam obfitość łask i z serca błogosławię.

+ Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski


Wydawca - Kuria Metropolitalna w Gnieźnie

II Wydawca - Wydawnictwo Pejzaż Stadnicki s.k.,

Bydgoszcz 2024, ISBN 978–83–67754–22–4

format 230 x 320 mm

688 stron, oprawa twarda uszlachetniona