Szanowni Państwo!

Grabina jest jednym z symboli Koronowa. To stąd rozpościera się najpiękniejszy widok na leżące u podnóża nasze miasto. Miejsce to było świadkiem wydarzeń historycznych, tętniło tutaj życie społeczno-kulturalne. Wśród mieszkańców wciąż obecne są związane z nim pełne sentymentu wspomnienia.

Tym bardziej raduje mnie publikacja, którą gmina Koronowo wespół z Miejską Biblioteką Publiczną oddaje do Państwa rąk – rzecz w całości poświęcona ponadstuletniej historii Grabiny. To kompendium wiedzy o tym ośrodku kultury, rekreacji, życia politycznego i towarzyskiego. Dla Czytelników będzie źródłem informacji i zapewne nostalgii. Wierzę, że praca Pana Jerzego Nowickiego trafi do wielu domów i tam będzie przyczyniać się do zachowania w pamięci tego fenomenu, jakim bez wątpienia była Grabina. Zachęcam do lektury!

Patryk Mikołajewski

Burmistrz Koronowa

Autor Jerzy Nowicki

Jerzy Nowicki jest z urodzenia koronowianinem. Jest absolwentem szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a studia podyplomowe z politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Mieszka w Gdyni. Był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich Trójmiasta. Zajmował się naukowo problematyką Wolnego Miasta Gdańska w okresie międzywojennym. Posiada też publikację naukową dotyczącą międzywojennej Gdyni. Zajmuje się historią Koronowa.

Od 1993 roku publikuje artykuły na ten temat w „Tematach Koronowskich”. Należy wymienić ważniejsze z nich: „Bitwa pod Koronowem z krzyżakami w kontekście Wielkiej Wojny z Zakonem”, artykuł o problematyce powrotu Koronowa do Macierzy w 1920 roku, w którym autor zawarł nowe ustalenia dotyczące tego tematu, artykuły biograficzne ukazujące sylwetki zasłużonych koronowian, historia kina „Brda” w Koronowie i ostatnio historia Grabiny. Opracowanie to w formie książkowej dociera obecnie do rąk Czytelników. Mimo zamieszkiwania poza swoim miastem rodzinnym Jerzy Nowicki pozostaje niezmiennie patriotą swojej małej ojczyzny – Koronowa.

Wydawca Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie

Koronowo 2023 r.


II Wydawca Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k.

ISBN 978–83–67754–21–7

format B5, 224 strony, oprawa miękka uszlachetniona