Szanowni Państwo,

powiat wągrowiecki jest regionem o wyjątkowo urokliwej specyfice krajobrazu. Nie brakuje tu miejsc atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Jest jednym z większych powiatów Wielkopolski, leżącym w północno- -wschodniej części województwa. Zajmuje powierzchnię 1040,8 km2 i leży w historycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go blisko 70 tys. mieszkańców w mieście Wągrowcu, miastach i gminach Gołańcz, Skoki, Mieścisko oraz gminach Wągrowiec, Damasławek i Wapno.

Wągrowiec jest miejscem, gdzie urodził się ks. Jakub Wujek – jezuita, teolog, autor pierwszego i najbardziej znanego przekładu Biblii na język polski. Wśród znanych osobowości pochodzących ze stolicy powiatu jest Adam

z Wągrowca, cysters, organista w kościołach w Wągrowcu i Lądzie, znakomity kompozytor muzyki organowej. Tutaj też młodość spędził wybitny pisarz Młodej Polski, Stanisław Przybyszewski.

Mija właśnie 25 lat od chwili, gdy powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego powróciły na mapę Polski. Zaczęły realizować zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, mające na celu podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców. Ten czas to dynamiczny rozwój i skok cywilizacyjny, ale przede wszystkim czas budowania faktycznej wspólnoty i tożsamości lokalnej.

Szanowni Państwo, album, który trzymają Państwo w rękach pokazuje bogactwo naszej ziemi, walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. Zdaję sobie sprawę, że całego piękna powiatu wągrowieckiego nie da się oddać na kilkudziesięciu kartach. Niech więc lektura tej książki będzie zachętą do odwiedzenia naszego powiatu. Zapraszam serdecznie do gościnnego powiatu wągrowieckiego w imieniu własnym oraz mieszkańców.

Starosta Wągrowiecki - Tomasz Kranc


Format 23 x 33 cm

168 stron, oprawa twarda uszlachetniona

Wydanie IV – poprawione i zmienione

Wydawnictwo PEJZAŻ, Bydgoszcz ISBN 978-83-61641-22-3