Historia życia każdej społeczności jest bardzo ważna, gdyż dzięki niej rodzą się system wartości, zwyczaje, tradycje, pamięć o ludziach, którzy tę społeczność tworzyli i byli jej aktywnymi uczestnikami. By czas nie zatarł pamięci i śladów Koła Łowieckiego „Darz Bór” nr 27 w Gołańczy, powstała ta monografia o ludziach i wydarzeniach, które kultywować będą następcy tej 65-letniej tradycji naszego Koła. W związku małżeńskim niewielu świętuje 65-lecie, czyli rocznicę żelazną. Myśliwi tutejszego Koła, dzięki pokoleniowemu trwaniu tego związku, mogą taki jubileusz obchodzić, mimo że 32 członków odeszło do Krainy Wiecznych Łowów, a my jako Koło wciąż trwamy.Jubileusz to czas podsumowań, wspomnień i refleksji. Historia naszej działalności została zawarta w tym jubileuszowym opracowaniu, od momentu rejestracji Koła w 1951 roku przez siedmiu założycieli, do chwili obecnej. (frag. z wstępu)


Wydawnictwo Pejzaż 2016

Parametry techniczne: Format A4, 176 stron

Oprawa twarda, uszlachetniona