Opracowanie: Wydawnictwo Pejzaż, 2013

W ROKU JANA MATEJKI – 2013W 175. ROCZNICĘ URODZIN i 120. ROCZNICĘ ŚMIERCI W 2016 roku przypada 1050 rocznica symbolicznego chrztu Polski,aktu, który został zapoczątkowany przez pierwszego historycznego władcę – księcia „Mieczysława” – Mieszka I i jego dwór. Mimo różnych delimitacji granic wydarzenie to, przez swój charakter i paneuropejskie znaczenie, w nowy symboliczny i polityczny sposób połączyło ziemie położone w zlewiskach Odry, Warty, Wisły i Bugu z europejskim kręgiem kulturowym. Źródła pisane, które szerzej mogłyby przedstawić ten doniosły fakt, są niestety bardzo skąpe i podobne do siebie, a w swej wymowie bardzo enigmatyczne. Tak czy inaczej, przy opisie historycznych dziejów Polski ukazywanie historii społeczeństwa żyjącego na terytorium nazwanym nieco później Polonią zawsze jednak rozpoczyna się właśnie od tego wydarzenia.Chrzest Polski, niezależnie od swego znaczenia religijnego, politycznego i kulturalnego, przez wieki był wielką inspiracją do różnych działań twórczych kolejnych pokoleń władców, możnych, dostojników kościelnych, a także kronikarzy, historyków, pisarzy, artystów i wielu innych. Początki historycznych refleksji nad tym aktem znaleźć możemy m.in. już w kronice Thietmara czy Galla zwanego Anonimem, który w bardzo barwny i symboliczny sposób, z perspektywy ok. 150 lat od owej daty – Wielkiej Soboty 966 roku, pisał o tym wydarzeniu na kartach swego dzieła. Zanotował on tam m.in., parafrazując nieco jego zapis, że dzięki roztropności księcia Mieszka, który tak jak w dzieciństwie wyzwolony ze ślepoty, przejrzawszy, już jako roztropny i przewidujący władca, po zaślubieniu czeskiej księżniczki Dobrawy (niekiedy też w źródłach i historiografii zwanej Dąbrówką), przyjął chrzest, który go i jego poddanych uwolnił ze ślepoty i ciemności pogaństwa, dając w zamian jasność i prawdziwość nowej wiary. Choć do dzisiejszego dnia historycy wszystkich specjalności dyskutują nad dokładną datą i miejscem przyjęcia chrztu przez Mieszka, nad samym tym wydarzeniem oraz jego kulturową i cywilizacyjną rolą, to nie ulega wątpliwości, że ów akt stał się początkiem nowego rozdziału w historii naszego społeczeństwa. Andrzej M. Wyrwa

Autorzy: BARBARA CICIORA ANDRZEJ M. WYRWA

Wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach


Opracowanie: Wydawnictwo Pejzaż, 2013

Parametry techniczne: format 23 x 32 cm,128 stron, oprawa twarda, uszlachetniona