14 kwietnia 2016 roku miały miejsce w Gnieźnie centralne uroczystości Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Tego dnia Bazylika Prymasowska w Gnieźnie, do której wprowadzono obraz Nawiedzenia Pani Jasnogórskiej, była miejscem niezwykle podniosłej uroczystości dziękczynnej, odnowienia przyrzeczeń chrztu św. i radosnego Te Deum. Mszy św. przewodniczył Legat Papieski, koncelebrowali biskupi polscy i goście zaproszeni z całej Europy. W nabożeństwie uczestniczyły najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej, z Prezydentem RP na czele oraz liczni wierni. Niniejsza publikacja stanowi dokumentację tekstową i fotograficzną tych wydarzeń. (...)

Do Gniezna, pierwszej historycznej stolicy Polski i miasta św. Wojciecha, przybywali liczni pielgrzymi. Była to nade wszystko młodzież jednocząca się w ramach Światowych Dni Młodzieży, ale także Forum Krajowej Rady Duszpasterstwa Młodzieży i tradycyjnie już młodzież z archidiecezji gnieźnieńskiej, która pielgrzymuje na uroczystości św. Wojciecha. (...) Jako podsumowanie obchodów i zarazem wprowadzenie do lektury tekstów tej publikacji, przywołać należy słowa Gospodarza uroczystości jubileuszowych w Gnieźnie Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski, wypowiedziane na Jasnej Górze dnia 28 lipca 2016 roku. Wówczas to, dziękując Papieżowi Franciszkowi w imieniu Kościoła w Polsce, powiedział na zakończenie Mszy św.: „Powracamy do źródeł chrzcielnych Polski, do historii zbawienia, która od 1050 lat kształtuje oblicze tej ziemi, do początków chrześcijańskiego powołania każdej i każdego z nas. Z wdzięcznością spoglądamy na ten etap drogi, przez który dziś przechodzimy, prowadzeni przez Miłosiernego Pana. Zawierzając się Jemu całkowicie – my, Lud Boży wspólnie z pasterzami – pragniemy stawiać kolejne kroki, do których On nas zaprasza, wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi”.

– z wstępu – Bp Krzysztof Wętkowski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Gnieźnieńskiej


Wydawca: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie

II Wydawca: Wydawnictwo Pejzaż,

Redakcja: Ks. Krzysztof Woźniak, Bernadeta Kruszyk, Ks. Marcin Kulczynski

Autorzy fotografii: EpiskopatNews (Mazur/Episkopat.pl)

Jerzy Andrzejewski, Marek Chełminiak, Bernadeta Kruszyk,

Teresa Kowalczyk, Bernard Starczewski, Rafał Wichniewicz

parametry techniczne:

format a4, oprawa twarda, 160 s.

Projekt: Wydawnictwo Pejzaż 2017, Bydgoszcz