Jubileusz 150-lecia istnienia oświaty w miejscowości Pantalowice oraz 50-lecia tutejszego nowego budynku szkoły skłania do podróży w czasie. Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń. To właśnie obchody rocznicowe stanowią okazję do utrwalenia wspomnień o przeszłości tej instytucji i ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie naszą codzienność.

Niech ten album będzie swoistą podróżą sentymentalną, przywołującą wspomnienia chwil, utrwalonych już tylko w kronikach i na fotografiach. Jubileusz Szkoły ożywia minione wydarzenia, uruchamia w pamięci postacie, dlatego powstał właśnie ten album, który jest publikacją poświęconą Szkole w Pantalowicach

i uczącym w jej murach nauczycielom.Zawarliśmy tutaj także krótką historię naszej Szkoły oraz legendę o powstaniu miejscowości Pantalowice napisaną przez autora o pseudonimie Władysław Małolepszy.W publikacji opieraliśmy się wyłącznie na dokumentach archiwalnych, tj. kronikach szkolnych, protokołach Rad Pedagogicznych oraz ankietach wypełnionych przez nauczycieli uczących w Szkole w Pantalowicach przez ostatnie 50 lat.

Sławomir Ochota

Katarzyna Telega-Michalik


Parametry techniczne:

opracowanie graficzne i projekt

Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz, 2017

Format a4

oprawa twarda, uszlachetniona.