Monografia poświęcona drodze wodnej na odcinku od Kanału Bydgoskiego w Polsce do Kanału Finow w Niemczech jest obszerną i wartościową publikacją dotyczącą dziedzictwa hydrotechnicznego w Europie Środkowej. Praca ma charakter albumowy, jednak przedstawia wiele informacji historycznych, wspartych wykorzystaniem bogatej literatury przedmiotu. Wysoki poziom merytoryczny zapewnia opieka wydawnicza ze strony Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, natomiast gwarancją jakości edytorskiej jest bydgoskie Wydawnictwo Pejzaż.

Książka T. Izajasza, D. Muszyńskiej-Jeleszyńskiej i Ż. Marciniak obejmuje 223 strony wypełnione dwujęzycznym polsko-angielskim tekstem oraz bardzo licznymi zdjęciami o charakterze historycznym i współczesnym. Podział treści dokonany został w odpowiednio przejrzysty sposób. Najpierw przedstawiono szeroki kontekst szlaków wodnych między Wisłą, Odrą i Hawelą, następnie zaprezentowano charakterystykę środowiska naturalnego na tym obszarze. W kolejnych dwóch rozdziałach ukazane zostały relacje między środowiskiem naturalnym i środowiskiem kulturowym otaczającym opisywane drogi wodne.

Następne części bogato ilustrowanej monografii mają książki historycznej, ponieważ odnoszą się do poszczególnych etapów planowania i budowy Kanału Bydgoskiego oraz Kanału Finow. Ponownie zasadniczy tekst wzbogaca interesujący materiał fotograficzny i kartograficzny. Po ukazaniu początków funkcjonowania obu dzieł hydrotechnicznych, Autorzy omawiają w kolejnych rozdziałach ich przekształcenia, prowadzące do budowy nowego Kanału Bydgoskiego i Kanału Odra-Hawela. Współczesne oblicze drogi wodnej na odcinku od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow ukazuje problemy związane z funkcjonowaniem drogi wodnej Odra-Wisła a także przybliża czytelnikowi cenne, historyczne urządzenia techniczne, które spotkać można na tej drodze wodnej. Ostatnim akcentem monografii T. Izajasza, D. Muszyńskiej- Jeleszyńskiej i Ż. Marciniak są atrakcje turystyczne wzdłuż drogi wodnej Wisła- Odra- Hawela, decydujące w dużym stopniu o potrzebie zagospodarowania i rewitalizacji tej historycznej arterii wodnej, będącej częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, zabiegającej równocześnie o wpisanie jej fragmentów na elitarną listę dziedzictwa ludzkości UNESCO. Recenzowana publikacja w bardzo dobry sposób przybliża i promuje wyjątkowe walory kulturowo-przyrodnicze Kanału Bydgoskiego i Kanału Finow.

Recenzja wydawnicza książki „Od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow”

Prof. dr hab. Jacek Woźny


Autorzy:

Tomasz Izajasz, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Żaneta Marciniak

opracowanie graficzne: Wydawnictwo Pejzaż

parametry techniczne: 224 strony, format 23x32 cm, oprawa twarda, uszlachetniona

Wydawcy:

Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego

Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2017

Album do nabycia od 20 września:

Bydgoskie Centrum Informacji, księgarnie bydgoskie

Gorąco polecamy *****


Niesamowite zdjęcia z budowy Kanału Bydgoskiego. I podobnego

Wodne bliźniaki. Co je czeka? Kanały - Bydgoski i Finow

Nad kanałem promowali książkę o kanałach