625 rocznica nadania praw miejskich miastu Mrocza przez Króla Władysława Jagiełłę to doskonała okazja, by przekazać na Państwa ręce kolejny album. Tym razem chcemy wspomnieć o ważnych organizacjach społecznych działających od pokoleń na terenie naszej Gminy, które jak żadne inne starają się utrwalać i przekazywać tradycje, kulturę oraz dorobek zwyczajów i obrzędów gromadzonych na przestrzeni lat. Aktywna działalność organizacji społecznych stanowiąca od lat strażnicę polskiego folkloru, kultury lokalnej oraz tradycji decyduje o naszej tożsamości lokalnej i te wartości musimy pielęgnować i utrwalać.

Celem niniejszego albumu było zatrzymanie ulotnych chwil działalności ludzi, dlatego też publikacja podzielona została na trzy części. Pierwsza dotyczy opisu trzynastu Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia działających na terenie naszej gminy, z których najstarsze

w Wielu działa już od blisko 60 lat. (...)

Część druga to bogata historia działalności ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupionych przy Miejsko-Gminnym Związku OSP RP oddział w Mroczy z jedną z najstarszych jednostek w regionie - OSP w Drzewianowie, działającą od ponad 130 lat, które od lat odgrywają ważną rolę w naszym lokalnym środowisku.(...)

Trzecia część - Kultura i Tradycja, która zamyka album jest niezwykle ważna bo zawiera elementy najbardziej ulotne i nietrwałe, będące wytworem wyobraźni i pracy rąk ludzkich. Jest jednak przez to wyjątkowo cennym elementem zachowania tradycji. Zawarte w swoistych dziełach sztuki, jakimi są: wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, czy wianki świętojańskie, treści odnoszą się szczególnie do ducha polskości, umiłowania przyrody i tego, co nam daje w postaci zbóż, ziół, owoców i warzyw. Nierozerwalnie złączone z wartościami, które współtworzą nasz naród.

z wstępu - Leszek Klesiński Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza


Parametry techniczne:

112 stron, format a4, oprawa twarda, uszlachetniona

Wydawca - Wydawnictwo Pejzaż 2018, Bydgoszcz

Premiera Albumu pt. "Miasto i Gmina Mrocza - kultura i tradycja"