Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest kolejnym etapem realizacji projektu „BYDGOSKA RETENCJA +2050”. W 2017 r. zorganizowaliśmy pierwszą konferencję pt. „Bydgoska retencja +2050. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie”. Ponad 140 uczestników tego spotkania wyraziło wolę kontynuacji dyskusji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w oparciu o „bydgoskie” doświadczenia. Było to dla nas inspiracją do organizacji w listopadzie 2018 r. kolejnej jej edycji pt. „Bydgoska retencja +2050 – Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja”. W formule warsztatowej przedstawiliśmy i poddaliśmy debacie standardy będące wynikiem wcześniejszych konsultacji z ekspertami z tych ośrodków w Polsce, które mają własne doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie. Cenne uwagi uczestników konferencji, a zwłaszcza członków Komitetu Naukowego, wykorzystano w merytorycznym przygotowaniu treści poszczególnych rozdziałów tej publikacji. Owocna współpraca zarówno przed, w trakcie, jak i po konferencji, pozwoliła stworzyć opracowanie o prawdziwie interdyscyplinarnym charakterze.W niniejszym zbiorze pokazujemy naszą ścieżkę i osiągnięcia będące kolejnym etapem prac w projekcie „BYDGOSKA RETENCJA +2050”. Liczymy, że publikacja przyczyni się do upowszechniania wiedzy i okaże się przydatna dla całej branży, tym bardziej, że koncepcja opracowania standardów i organizacji tematycznych konferencji, wpisuje się w potrzebę większości przedsiębiorstw wodociągowych, przed którymi stoi perspektywa „przejęcia deszczówki”.

Dążymy do opracowania zwięzłych i przydatnych materiałów (podobnie jak normy państwowe, europejskie czy np. ATV) przede wszystkim w projektowaniu, modelowaniu, wykonawstwie, eksploatacji i innych aspektach zagospodarowania wód opadowych, nie zapominając

o kosztach. Zakładamy, że bez kompleksowej i szerokiej współpracy wodociągów w zarządzaniu wodami opadowymi z wieloma branżami – w tym architektami i deweloperami – nie można oczekiwać skutecznych i efektywnych działań.

Ufam, że niniejsza publikacja pomoże wypełnić lukę w zakresie dostępnych materiałów dotyczących standardów wód opadowych. Serdecznie dziękuję wszystkim za wkład w jej przygotowanie.

Przedmowa – Stanisław Drzewiecki, Prezes MWiK Bydgoszcz


REDAKCJA:STANISŁAW DRZEWIECKI, JACEK CIEŚCIŃSKI

ADAM KOSECKI, MAREK JANKOWIAK

Parametry techniczne: format 200x260,

224 strony, oprawa twarda, uszlachetniona

Wydawca/DTP: Wydawnictwo Pejzaż 2019