W 2018 roku uroczyście obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości, ze szczególnym naciskiem na 100 rocznicę obchodów zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Naszym przodkom zawdzięczamy fakt przyłączenia większości obszaru Wielkopolski do odradzającego się wtedy państwa polskiego.

Rozpoczęte 27 grudnia 1918 r. powstanie w Poznaniu szybko objęło całą krainę, w tym ziemie powiatu wągrowieckiego. Większość naszych miejscowości odzyskała niepodległość w dniu 30 grudnia 1918 r. Powołano polskie władze i organizowano oddziały powstańcze, które wyzwalały kolejne miejscowości. Ich wyzwalanie nie odbyło się bez strat. Ginęli w walkach często ludzie młodzi, z których wielu dopiero co powróciło z frontów I wojny światowej. Rozejm zawarty w Trewirze w dniu 16 lutego 1919 r. miał zakończyć walki zbrojne na frontach powstania. Niestety, tak się nie stało. Często dochodziło do walk pomiędzy oddziałami tworzonej Armii Wielkopolskiej a Niemcami, okupionych kolejnymi ofiarami.

Oddany do rąk Państwa album autorstwa Andrzeja Wieczorka

„W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 1918–1919 roku powiatu wągrowieckiego” jest nie tylko opisem działań powołanego Komitetu Honorowego obchodów obu rocznic i działającej przy nim Rady Programowej, ale także przyczynkiem do poznania fragmentu historii tej ziemi.

Mieszkańcy powiatu wnieśli bardzo istotny wkład w zwycięstwo powstania. Stworzyli kilka oddziałów, które zapisały się na kartach historii ogromnym wkładem w walkach powstańczych, ale także podczas walk o polskie granice na Wschodzie walcząc z bolszewikami. Wielokrotnie wykazywali się szczególnym bohaterstwem nagradzanym wysokimi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi.

Podobnie jak w innych powiatach, tak i w naszym, w wielu Państwa rodzinach, byli uczestnicy powstania. Być może jeszcze nie wszystko Państwo o nich wiecie. Obowiązkiem obecnego i przyszłych pokoleń jest zachowanie pamięci o bohaterach tamtych wydarzeń, nie tylko o tych, którzy przeżyli i brali udział w budowie odrodzonego państwa, ale i tych, którzy zginęli w walkach. Pamiętać też musimy

o tych powstańcach, którym życie odebrali Niemcy w okresie II wojny światowej. Był to bezduszny i nieludzki rodzaj karania ludzi, z którymi podczas I wojny światowej bardzo często walczyli w tych samych oddziałach, co prawda armii niemieckiej.Życzę Czytelnikom przyjemnej lektury, która być może zachęci do szukania informacji o swoich antenatach, a tym samym da możliwość odkrywania historii tej ziemi, ale także dziejów swojej rodziny.

Starosta Wągrowiecki – Tomasz Kranc


parametry techniczne:

oprawa twarda, szlachetniona

230 stron, format: 23x32 cm

Wydawca/projekt/DTP, Pejzaż 2019