„Obrazy z życia Powstańców” to inscenizacja, którą przedstawiono 2 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Wielkopolski Park Etnograficzny prezentuje sposób życia mieszkańców wsi wielkopolskiej z okresu od końca XIX po lata 60. XX wieku, wykorzystując zgromadzone w nim powszechnie używane przedmioty (artefakty kultury). Mogliśmy zatem w naturalny niemal sposób, na tle naszych ekspozycji, zaprezentować sceny z Powstania Wielkopolskiego.

Inscenizacja nawiązywała do zdarzeń, które rozegrały się od 27 grudnia 1918 do 16 lutego 1919 roku w różnych wsiach wielkopolskich. Muzeum nasze stworzyło szczególną okazję do poznania wydarzeń związanych z różnymi miejscowościami w całym regionie bez konieczności wyruszania do każdego z tych miejsc z osobna. (...)

Wydarzenie zorganizowane w stulecie wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz niniejsze wydawnictwo są elementami budowania wizerunku społeczności Wielkopolski. Uwypuklone zostały takie cechy Wielkopolan jak solidarność w obliczu walki z wrogiem — najpierw pruskim a następnie rosyjskim — solidność i stawianie dobra ogółu przed dobrem jednostki.

Autorka – Adriana Garbatowska

Wydawca - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy


parametry techniczne:

Format 22x22, 156 strony pełen kolor

oprawa twarda uszlachetniona

Projekt/DTP: Pejzaż Wydawnictwo, 2019